Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc
Khách Sạn Sao Vàng Tại Bảo Lộc | Khách Sạn Ở Bảo Lộc

Tuyển dụng

Khách sạn Sao Vàng Tuyển dụng
Do quá trình mở rộng khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao nên khách sạn Sao Vàng cần tuyển những vị trí sau : 
1/ Bộ phận Marketing.
- Nam nữ tuổi từ 24 - 40.
- Có hộ khẩu rõ ràng.
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing.
- Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng ngành Khách sạn du lịch.
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nộp hồ sơ dự tuyển tại Khách sạn Sao Vàng số 801 Trần Phú, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ 0913.986.283.
- Hạn nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến hết 30/05/2018 .
=====================================
2/ Bộ phận Lễ Tân.
- Nam nữ tuổi từ 24 - 40.
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và kinh nghiệm trong lĩnh vực lễ tân.
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành Khách sạn du lịch.
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nộp hồ sơ dự tuyển tại Khách sạn Sao Vàng số 801 Trần Phú, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ 0913.986.283.
- Hạn nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến hết 30/05/2018 ..
=====================================
3/ Bộ phận Buồng phòng.
- Nữ tuổi từ 24 trở lên.
- Có sức khỏe tốt.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm.
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nộp hồ sơ dự tuyển tại Khách sạn Sao Vàng số 801 Trần Phú, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ 0913.986.283.
- Hạn nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến hết 30/05/2018 .
=====================================
4/ Bộ phận Bảo vệ.
- Nam tuổi từ 24 trở lên.
- Có hộ khẩu rõ ràng.
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nộp hồ sơ dự tuyển tại Khách sạn Sao Vàng số 801 Trần Phú, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ 0913.986.283.
- Hạn nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến hết 30/05/2018 .
5/ Bộ phận nhà hàng
Nam nữ tuổi từ 24 - 40.
- Ưu tiên ứng viên có ngoại hình và kinh nghiệm trong lĩnh vực nhà hàng
- Tốt nghiệp từ trung cấp trở lên ngành Khách sạn du lịch.
- Mức lương thỏa thuận khi phỏng vấn.
- Nộp hồ sơ dự tuyển tại Khách sạn Sao Vàng số 801 Trần Phú, Phường B'Lao, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng. Điện thoại liên hệ 0913.986.283.
- Hạn nộp hồ sơ từ ngày có thông báo đến hết 30/05/2018 .