Room System

Standard A (5 Phòng tiêu chuẩn)1 x 1m6/440.000

Standard A (5 Phòng tiêu chuẩn)1 x 1m6/440.000 206,207,208,801,901

Detail

Standard B (3 Phòng tiêu chuẩn) 1 x 1m6/390.000

Standard B (3 Phòng tiêu chuẩn) 106,107,108,

Detail

Deluxe Twin (4 Phòng sang trọng 2 giường ) 2 x 1m6/690.000

Deluxe Twin (4 Phòng sang trọng 2 giường ) 903,904,905,906

Detail

Deluxe (10 Phòng sang trọng)1 x 1m8 /590.000

Deluxe (10 Phòng sang trọng) 104,105,204,205,501,502,601,602,603,604

Detail

Triple Bed (4 Phòng 3 giường ) 3 x 1m2/540.000

Triple Bed (4 Phòng 3 giường ) 504,505,506

Detail

Superior A 2 giường,1 x 1m6 ,1 x 1m2/490.000đ - Bao gồm ăn sáng và VAT

Superior A ( Tiêu chuẩn chất lượng cao ) 802,803,804,805,806,807,808,902

Detail

Superior B 2 giường, 1m2/440.000đ - Bao gồm ăn sáng và VAT

Superior B 2 giường, 1m2/440.000đ - Bao gồm ăn sáng và VAT Superior B (6 phòng tiêu chuẩn chất lượng cao ) 101,102,103,201,202,203

Detail

Room System