Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Chính sách thu thập thông tin: 1.Thu thập thông tin cá nhân Khách sạn Sao Vàng sẽ thu thập thông tin như tên và địa chỉ email và số điện thoại cũng như độ tuổi và giới tính của khách hàng để xác nhận thông tin đặt phòng 2. Sử dụng thông tin cá nhân […]

Quy Định Về Xác Nhận Thông Tin Đặt Phòng

Sau khi Khách hàng hoàn thành đặt phòng online trên website khachsansaovang.com . Khách sạn Sao Vàng sẽ gửi email cho Khách hàng để xác nhận lại toàn bộ thông tin đặt phòng đã được hiển thị trong đơn đặt phòng online của Khách hàng và phương thức thanh toán. –  Đơn đặt phòng online mà […]